Kultúra tu bola od nepamäti. Dobre poznáme jej opodstatnenie, dôležitosť a umelecký presah pre širokú verejnosť. Žiaľ, nie každý v našej spoločnosti má možnosť zažiť ju v celej jej rozmanitosti a kráse. Jednou takouto skupinou, ktorá je v značnej miere prakticky obmedzená, sú aj ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím a nevidiaci. Títo jednotlivci majú rovnako, ako mnohí iní v našej širokej verejnosti, záujem vnímať svet okolo nás, a spoznať a precítiť aj pohybové umenie. Kultúra ako taká je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá, ako pre ostatnú populáciu.

V súčasnosti sa u nás ešte nikto nevenoval spôsobu, ako priblížiť klasické tanečné umenie ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. V zahraničí sú uvádzané predstavenia, ktoré sú sprevádzané audiokomentárom cez reproduktory počas predstavenia, pričom komentátor opisuje dianie na javisku. Tieto predstavenia sú však určené takmer výlučne ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, lebo audiokomentár ruší ostatných divákov, ktorí ho nepotrebujú. Toto riešenie má nevýhodu aj v tom, že sa jedná o jednorazovú akciu, pričom naše riešenie môže byť spojené s ktorýmkoľvek predstavením baletu Luskáčik. Našim cieľom je trvalo spájať ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez zdravotného znevýhodnenia bez toho, aby sa navzájom vyrušovali a boli vystavení niečomu, čo by znižovalo kvalitu celkového zážitku z predstavenia. Vďaka aplikácii, ktorú ponúkame, sa pohybové umenie stane dostupným pre celú našu spoločnosť.

Keďže sa jedná o svetový unikát, stoja pred nami nové výzvy v rôznych oblastiach. Chceme touto cestou poukázať na fakt, že debarierizácia nemusí znamenať veľké zmeny. Naopak, snažíme sa priniesť jednoduché riešenia, ktoré spoja celú spoločnosť bez toho, aby sa musela prispôsobiť jedna, alebo druhá skupina. Vďaka audiokomentáru k baletným pózam a komentáru k predstaveniu Luskáčik sa budú môcť edukovať nielen jednotlivci so zrakovým postihnutím, ale aj celá spoločnosť. Uvedomujeme si, že nie každý návštevník má zariadenie s Androidom a pre návštevníkov so zrakovým postihnutím, ktorý nevlastnia zariadenia s Androidom, budú k dispozícii na zapožičanie tieto zariadenia v priestoroch foyer. Diváci si budú môcť zapožičať slúchadlá a powerbanku s nabíjacím káblom.