Kultúra tu bola od nepamäti. Dobre poznáme jej opodstatnenie, dôležitosť a umelecký presah pre širokú verejnosť. Žiaľ, nie každý v našej spoločnosti má možnosť zažiť ju v celej jej rozmanitosti a kráse. Jednou takouto skupinou, ktorá je v značnej miere prakticky obmedzená, sú aj ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím a nevidiaci. Títo jednotlivci majú rovnako, ako mnohí iní v našej širokej verejnosti, záujem vnímať svet okolo nás, a spoznať a precítiť aj pohybové umenie. Kultúra ako taká je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá, ako pre ostatnú populáciu.

V súčasnosti sa u nás ešte nikto nevenoval spôsobu, ako priblížiť klasické tanečné umenie ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. V zahraničí sú uvádzané predstavenia, ktoré sú sprevádzané audiokomentárom cez reproduktory počas predstavenia, pričom komentátor opisuje dianie na javisku. Tieto predstavenia sú však určené takmer výlučne ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, lebo audiokomentár ruší ostatných divákov, ktorí ho nepotrebujú. Toto riešenie má nevýhodu aj v tom, že sa jedná o jednorazovú akciu, pričom naše riešenie môže byť spojené s ktorýmkoľvek predstavením baletu Luskáčik. Našim cieľom je trvalo spájať ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez zdravotného znevýhodnenia bez toho, aby sa navzájom vyrušovali a boli vystavení niečomu, čo by znižovalo kvalitu celkového zážitku z predstavenia. Vďaka aplikácii, ktorú ponúkame, sa pohybové umenie stane dostupným pre celú našu spoločnosť.

Keďže sa jedná o svetový unikát, stoja pred nami nové výzvy v rôznych oblastiach. Chceme touto cestou poukázať na fakt, že debarierizácia nemusí znamenať veľké zmeny. Naopak, snažíme sa priniesť jednoduché riešenia, ktoré spoja celú spoločnosť bez toho, aby sa musela prispôsobiť jedna, alebo druhá skupina. Vďaka audiokomentáru k baletným pózam a komentáru k predstaveniu Luskáčik sa budú môcť edukovať nielen jednotlivci so zrakovým postihnutím, ale aj celá spoločnosť. Uvedomujeme si, že nie každý návštevník má zariadenie s Androidom a pre návštevníkov so zrakovým postihnutím, ktorý nevlastnia zariadenia s Androidom, budú k dispozícii na zapožičanie tieto zariadenia v priestoroch foyer. Diváci si budú môcť zapožičať slúchadlá a powerbanku s nabíjacím káblom.

Základná pojmy a terminológia klasického tanca

Každá tanečná technika využíva určité pravidlá a princípy. Najprepracovanejšou tanečnou technikou je práve klasický tanec, ktorý je špecifický pohybový systém, využívajúci mnohé technické a výrazové prostriedky. V súvislosti s klasickým tancom sa môžeme stretnúť s pojmami, ako pozície dolných a horných končatín, orientačné body tanečného priestoru, épaulement, pózy a podobne, pričom odborné tanečné názvy sú vo francúzštine. Priblížme si niektoré z nich  v skratke.

 

Orientácia v priestore:

Tanečník sa na javisku orientuje v bodoch, podobne ako sa ľudia so stratou zraku orientujú podľa smerov a rohou.

Priestor javiska alebo baletnej sály je rozdelený podľa postavenia tanečníka vzhľadom k divákovi.

Bod č. 1 je v strede prednej otvorenej steny – pred divákmi. Číslovanie pokračuje podľa smeru hodinových ručičiek (z pohľadu tanečníka).

Bod č. 2 je pravý predný roh miestnosti,

Bod č.3 je bočne vpravo,

Bod č. 4  je pravý zadný roh,

Bod č. 5 je vzadu v strede za nami

Bod č.6 je ľavý zadný roh

Bod č.7 je  bočne vľavo

Bod č. 8 je ľavý predný roh

Obrázok2 

5 pozícii dolných končatín

Obrázok3

  1. pozícia: celé dolné končatiny sa prepnuté dotýkajú a vytáčajú od seba von (en dehors) v bedrovom kĺbe tak, aby kolená a chodidlá  smerovali od seba  a obe dolné končatiny vytvárali 180° (napr. akoby sme stáli na čiare). Lýtka sa dotýkajú a medzi stehnami nesmie prenikať svetlo.
  2. pozícia: päty majú byť od seba vzdialené približne na dĺžku nášho chodidla. dolné končatiny sa vytáčajú v bedrovom kĺbe smerom von, od seba, t. j. en dehors – každá dolná končatina o 90°
  3. pozícia: Táto pozícia sa dá robiť aj s pravou aj s ľavou dolnou končatinou vpredu. Keď si vezmeme, že máme vpredu pravú dolnú končatinu , ktorou sa aj začínajú cviky, je čo najviac vytočená. Päta sa dotýka stredu ľavého chodidla.
  4. pozícia: Prepnuté a vytočené dolné končatiny sa prekrývajú, pričom sú od seba vzdialené na dĺžku chodidla a váha (ťažisko) je rovnomerne rozložené na obe dolné končatiny, boky sú v jednej rovine a výške.
  5. pozícia: Prepnuté a vytočené dolné končatiny sa prekrývajú a dotýkajú po celej dĺžke tak, že kolená musia byť obe prepnuté, chodidlá sa dotýkajú po celej dĺžke a päta prednej dolnej končatiny zakrýva prsty zadnej dolnej končatiny. Ťažisko je na oboch dolných končatinách, boky sú v jednej rovine a výške.

3  pozície horných končatín

Obrázok4 

Podľa Vaganovej sú základné pozície horných končatín tri plus prípravná pozícia.

Prípravná pozícia vizuálne pripomína nulu. Paže sú vzdialené od tela, v podpazuší je tiež priestor, lakte smerujú presne do strany, nie dopredu a nie dozadu. Dlane smerujú hore  a sú jemne zaoblené, aby vytvárali dlhú líniu paží.  Prsty držia základný prstoklad. Dlane sú približne pred stehnami, teda medzi dlaňami je medzera Približne 10 cm , záleží však na dĺžke horných končatín. Taktiež sa o stehná neopierajú! Sú cca 10 cm od tela.

Prvá pozícia Paže vytvárajú pred trupom miernu elipsu, akoby objímali plážovú loptu. Lakte smerujú zase do strán, nemôžu padať dole (byť nižšie ako dlane). Výška dlaní je oproti žalúdku  (prstami si nahmataj jamku na hrudnom koši, kde sa nám začínajú rozchádzať do strán). Prsty držia základný prstoklad.

Druhá pozícia: Pri druhej pozícii je výška paží rovnaká ako pri prvej pozícii, ale sú otvorené do strán, pričom sú stále mierne zaoblené a ostávajú mierne pred telom. Paže nie sú rovno vystreté, ale jemne zaguľatené, aby lakeť nepadal dole, celú ramennú časť paže akoby rotujeme vpred a celé predlaktie rotujeme akoby vzad. Tento protiťah zabráni padaniu lakťa. Línia paže sa jemne zvažuje smerom dole.

 

 

Definícia dolných končatín podľa práce:

Stojná dolná končatina tvorí oporu tela pri pohybe (prenosom hmotnosti tela na ňu), pričom sa tiež aktívne podieľa pri vykonávaní pohybu alebo postoja,


Pracovná dolná končatina je oslobodená­ od váhy tela a vykonáva pohyb.

 

Épaulement

V klasickom tanci pomerne zriedka zachovávame postavenia tela  len smerom k divákovi (en face - k bodu č.1). Oveľa častejšie sa vyskytuje postoj, natočenie alebo pohyb tela v diagonále tzv. épaulement, pričom dôležitú úlohu má postavenie dolnej končatiny, hornej končatiny a hlavy.

V klasickom tanci existuje épaulement croisé, épaulement effacé a épaulement écarté. Vyjadrujú spôsob postavenia póz a spôsob natočenie tela pri vykonávaní pohybov.

Označenie pózy alebo épaulement ako croisé alebo effacé určuje postavenie dolnej končatiny vzhľadom k divákovi. Odlišujú sa od seba aj charakterom a dynamikou postoja, polohy hornej končatiny a hlavy, ale aj spôsobu pohľadu.

Pri croisé  sú dolné končatiny  vzhľadom k divákovi prekrížené, t. j. pracujúca dolná končatina prekrižuje stojnú dolnú končatinu. Charakterom je postoj v épaulement croisé dynamický.

Pri effacé  sú dolné končatiny  vzhľadom k divákovi neprekrížené. Charakter postoja v épaulement effacé je mäkší ako v épaulement  croisé.

Pri écarté sú dolné končatiny spolu s telom, hornou končatinou a natočením hlavy v rovine diagonály, t. j. ako medzi dvoma stenami, kde nie je možné dať dolnú končatinu alebo hornú končatinu mimo diagonálu. Možno si to predstaviť aj ako státie oboma vytočenými dolnými končatinami na úzkej kladine bokom, kde nemôžeme urobiť krok vpred, ani vzad, lebo by sme z nej spadli. Takéto postavenie si vyžaduje precízne vytáčanie dolnej končatiny a aktívnu prácu celého tela, aby sme udržali rovnováhu.

Natočenie tela v épaulement sa využíva pri rôznych pohyboch, cvičeniach a pózach. Pracujúca dolná končatina môže épaulement croisé, effacé v écarté vykonávať pohyb dopredu (en avant) alebo dozadu (en arrière).

Aj v póze môže mať pracujúca dolná končatina polohu vpredu (devant) alebo vzadu (derrière), pričom môže byť v rôznej výške:

  • na zemi položená na špičke (à terre),
  • vo vzduchu vo výške 45°, 90° i vyššie (en ľ air).